Hallo wereld

Hallo wereld

Mijn eerste post op datawords, het blog van datahow!

Hallo wereld, ik ben op het internet. Via dit blog zal ik proberen om mijn passie over data over te brengen op een groter publiek. Er is veel data van hoge kwaliteit openlijk beschikbaar die ons kunnen helpen de wereld te begrijpen en betere beslissingen te nemen. Daar wil ik met datahow mijn steentje aan bijdragen. Hoe ik de markt in beeld gebracht heb voordat ik met datahow begon, ga ik in een volgende post uitleggen.